agnes4
agnes5
agnes6
agnes3
agnes2
agnes1
agnes4

Yeni Ürünler

BENİM HİKAYEM

BENİM HİKAYEM

..

30,00TL

Adını sen koy

Adını sen koy

Zorluklarla gecen bir yaşam..

35,00TL

Bir Düş İki Hayat
şeytan şatosu

şeytan şatosu

Emanet! Bir emanet bırakıldı dört kardeşe. Bir arama bulma operasyonu başlatıldı ayrı yer ve za..

60,00TL 95,00TL

O BİR ASENA

O BİR ASENA

Verda Asena Karaca Vural; Vural ailesinin hayatta kalan son ferdi. Herkesin gözünde saf, masum ve kı..

35,00TL 70,00TL

BENİM ADIM SAVAŞ

BENİM ADIM SAVAŞ

Değiştirmek istediğim şeyler var, seninle hayalini kurduğum dünyada. Sen iste uzakları yakın eder, m..

30,00TL 90,00TL

İçimdeki Yabancı

İçimdeki Yabancı

 Hz Adem ve Havva ile var olan, kıyamete kadar devam edecek olan bir kurumdur, aile. Toplumun t..

45,00TL 85,00TL

Şartlar & Koşullar

KİTAPBASIM-YAYIN-DAĞITIMSÖZLEŞMESİ

1.TaraflarveSözleşmeninKonusu

1.1.HizmetiAlan(Yazar):

1.2.Hizmeti Veren (Yayınevi): Agnes Yayınevi, Kültür Bakanlığı Yayıncı Sertifika No:

1.3.Sözleşmenin Konusu: Kitap Basımı

İş bu sözleşme telif hakkı yazara ait veya telif hakları Yazar tarafından yasal olarak alınmış olan eserin Agnes Yayınevi tarafından basım, satış, dağıtım ve ödeme esaslarını belirlemek amacıyla

hazırlanmıştır.“Eser”kelimesiyle, yayınlanmamış, yayınlanması planlanan ve/veya yayınlanmış

olan dosya kastedilmektedir. Sözleşmede “eser" veya “kitap" olarak anılacaktır.

Bu sözleşmede belirlenen maliyet kitap hazırlık aşamasının maliyeti olup, yayınevi tüm baskıları

ücretsiz olarak yapmayı ve sürecin hiçbir aşamasında hiçbir sebeple yazardan ek ücret talep

etmeyeceğini taahhüt eder.

1.4İş bu sözleşme ile birlikte YAZAR, yazdığı, düzenlediği yada çevirdiği ESER’in dağıtımını,

satışını ve tanıtım  haklarını Agnes Yayıncılık’a vermiş olmaktadır. Agnes Yayıncılık’ın, YAZAR’ın

ESER’inden kısa alıntılar yapma, kendi internet sitesinde ve/veya anlaşmalı olduğu internet 

sitelerinde, gazeteler, dergiler, TV vb. mercilerde ESER’i tanıtma hakkı bulunmaktadır.

1.5Agnes Yayıncılık, yayınladığı eserin 1. baskısı tükendiğinde 2. baskıyı herhangi bir ek ücret 

talep etmeden yapmakla yükümlüdür. Bu madde kitabın en az 1000 adet basıldığı durumlarda 

geçerlidir.

1.6Agnes Yayıncılık, kitabını bastığı yazar başka bir kitap yazması durumunda o kitabı liste 

fiyatlarında % 20 indirim  uygulayarak yayınlar. Aynı yazarın diğer kitapları için de bu madde 

geçerlidir. 

1.7Agnes Yayıncılık kitap  basımından önce kitabı pdf formatında Yazar’a gönderir. Yazar 

kendisine gönderilen belgeyi inceleyerek düzeltilmesi gereken yerler varsa Yayınevine yazılı olarak 

bildirir ve Yayınevi de bu düzeltileri yapmakla yükümlüdür. Yazara gönderilen basım  öncesi kapak 

ve içerik taslağında herhangi bir düzeltisi söz konusu değilse basıma onay verdiğini gösteren 

belgeyi imzalar. 

1.8Agnes Yayıncılık, kitabın bandrol satışını gösteren ve Kültür Bakanlığından alınan belgenin 

(BandrolTahhütnamesi) fotokopisini “aslıgibidir” kaşesiyle kitabın Yazar’ına verir.

1.9Agnes Yayıncılık, kitaba ait ISBN numarasının bulunduğu resmi belgeyiYazar’a vermekle

yükümlüdür. 

WebSitesi:www.Agnesyayimcilik.com

Mail:Agnesyayimcilikeditor@gmail.com

Sözleşmede “AgnesYayınları" veya “Yayınevi" olarak anılacaktır.

2.Baskı Öncesi İşlemler

2.1.Sözleşme Aşaması; Yayınevi iş bu metindeki sözleşmeyi yazara sunmuştur. Yazar kendisine 

yayınevi tarafından kaşeli ve imzalı gönderilen iki kopya sözleşmeden birini kendine saklar; öteki 

kopyasının her sayfasını imzalayarak Yayınevinin bu sözleşmenin 7.5. Maddesinde belirtilen firma 

adresine gönderir.

2.2.Maliyet Aşaması: Yazar, sözleşmenin imzalanmasıyla tespit edilen maliyeti sistem  üzerinden 

kredi kartı ile veya belirlenen bankalar aracılığı ile gerekli yerlere ödemeyi yapar.
 
2.3.ISBN ve Bandrol Aşaması: Yayınevi, Kültür Bakanlığına yazarın kaydını yaparak esere ait ISBN 

numarasını alır kitabın arka kapağında bu numarayı yayınlar. Akabinde basılan her kitabın arka 

kapağında YAYFED (Yayıncılar Federasyonu) tarafından verilen eşsiz seri numarasına sahip bir 

bandrol olmasını sağlar. 

2.4.Editöryel Aşama: Yayınevi editörleri vasıtasıyla Eseri imla kuralları ve yazım hataları yönünden 

ayrıntılı olarak inceler ve düzeltmeler yapar. Editasyon yapılan dosyayı elektronik ortamda yazara 

sunarak onayını alır ve mizanpaj çalışmasına geçilir. Editasyon ve son okuma revize talebi Yazar 

tarafından azami iki defa istenebilir. 

2.5.Mizanpaj Aşaması: Yayınevi, mizanpaj çalışması yapılan dosyayı elektronik ortamda yazara 

sunarak onayını alır ve kapak çalışmasına geçilir. Mizanpaj revize talebi Yazar tarafından azami iki 

defa istenebilir. 

2.6.Kapak Aşaması: Yayınevi, kapak çalışması yapılan dosyayı elektronik ortamda yazara
sunarak onayını alır ve baskı aşamasına geçilir. Kapak çalışması revize talebi Yazar tarafından azami iki defa istenir.
2.7. Baskı Aşaması: Yayınevi, bu sözleşmenin 7. Maddesinde Hizmet Detayları başlığının altında
belirtilen özellikler ile baskının yapılmasını sağlar.

2.8. Baskı Süresi ve Adedi: Yayınevi; yazarın ödemeyi tamamlayıp, basım için esere onay verdiği
günden itibaren en geç 60 iş günü içerisinde eserin basılmasını sağlar. Baskı sayısı ilk baskı için
bin adete kadar gerçekleştirilir. Yayınevi baskı izni aldığı kadar sayıdaki kitabı (ilk baskı için bin
adet izin alınır) bir defada hepsini veya belirlediği adetlerde basma hakkına sahiptir.

2.9. İlk Baskıdan Sonraki Baskılar: Yayınevi, ilk bin adet baskıdan sonraki her baskıda bandrol
alımı için yazardan imzalı Mali Hakların Devri Sözleşmesi alır. Böylece yayınevi, her bandrol
alımından yazarın izni ile bilgi sahibi olmasını sağlar, alınan resmi bandrol evraklarını yazara sunar.
Yazardan habersiz kitap basımı yapmaz.

3. Baskı Sonrası İşlemler

3.1. Resmi Yükümlülükler: Yayınevi yasal yükümlülük gereği ilk baskısı yapılan her eserden altı
adedini Derleme Müdürlüğüne ve altı adedini de yine yasal yükümlülük gereği matbaaya teslim

eder. İki adedini ise yayınevi arşivinde tutar.

3.2. Tanıtım ve Satış: Yayınevi anlaşmalı olduğu dağıtım firmalarına eserin satışta ve stoklarda

olduğunu bildirir ve tanıtım bülteni gönderir. Yayınevi dağıtım ve satış firmalarının/web sitelerinin

aksaklıklarından dolayı sorumlu tutulamaz.

3.3. Yazar Paneli: Yayınevi, yazarın eser satışlarını takip edebilmesi için yayınevinin internet
sitesindeki panelden kullanıcı adı ve şifre tayin eder. Yayınevi panelde sunulan bilgilerin fatura

bilgileri ve depodaki eser sayısı ile birebir doğru olduğunu garanti etmektedir.

3.4. Telif Ödemesi: Yayınevi, eser satışı beşyüz adedi geçtikten sonra esere kestiği fatura

tutarından katma değer vergisi düşülerek yazara bu sözleşmenin 7. Maddesinde Hizmet Detayları

başlığının altında belirtilen oranda telif ödemesi yapar.Telif ödemesi her beşyüz adet satışta

sonra toplu şekilde ve Türk Lirası üzerinden nakit olarak yazarın bu sözleşmede beyan ettiği

hesap numarasına ödenir.

4. Diğer Hususlar

4.1. Yazarın Kendi Kitabını Satın Alması: Yayınevi, yazarın kendi kitabını satın alması talebinde bulunması halinde
etiket fiyatı üzerinden çeşitli satış siteleri ve kitapevlerinden piyasa fiyatıyla satın alır. 

4.2. Baskı Süresi ve Çeşidi:

Bu sözleşmede belirtilen tarih itibariyle bir yıl içerisinde bin adet

satışa ulaşan kitaplar için yayınevi yazara ömür boyu kitabını ücretsiz basmayı ve yine bu

sözleşmenin 7. Maddesinde Hizmet Detayları başlığının altında belirtilen oranda telif ödemeyi

garanti eder.

4.3. Yazarın Sözleşmeyi Feshetme Hakkı: Yazar, bu sözleşmeyi istediği anda feshederek eserin

tüm telifini kendinde saklı tutar. Yazar sözleşmeyi bin adet eserin satışından sonra feshedecek

olursa Yayınevi bin adetten sonra satılan her eser için bu sözleşmenin 7. Maddesinde Hizmet

Detayları başlığının altında belirtilen telif ücretini yine bu sözleşmenin 3.4. Maddesine uygun

olarak ödemek mecburiyetindedir. Yazar sözleşmeyi bin adet eserin satışından önce feshedecek

olursa yayınevi bin adede kadar basım-yayın-dağıtım hakkını kullanır fakat bundan sonra yeni

baskıya giremez, yazara herhangi bir ödeme yapmaz.Yazar sözleşmeyi baskıdan önceki işlemler

esnasında feshedecek olursa yayınevi çalışmayı durdurur, baskıya girmez; o ana kadar yazar

tarafından yapılan ödemeler o ana kadar yapılan çalışmaların bedeli olarak faturalandırılır ve

yazara iade edilmez. Yazar sozleymeyi ancakbu sözleşmede belirlenen maddelerin yayınevi tarafından yerine getirilmemesi halinde feshedebilir.

4.4. Yayınevinin Sözleşmeyi Feshetme Hakkı: Eserin, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren bir

yıl içerisinde toplam satış rakamının bin adeti geçmemesi durumunda Yayınevi bu sözleşmeyi,

yine bu sözleşmenin 4.2. ve 4.3. maddelerinde belirtilen esasları uygulayarak fesheder. Yayınevi

iş bu sözleşmeyi, sözleşme tarihinden itibaren bir yıl içerisinde tek taraflı feshetme hakkına sahiptir. O zamana kadar yazar tarafından ödenen bedel, hizmet bedeli kabul edilir ve iade edilmez. 

4.5. Etiket Fiyatı: Eser etiket fiyatı sayfa sayısına göre yayınevi tarafından belirlenir.

5. Yazar Yükümlülükleri

5.1. Yazar, yayınevine gönderdiği eserin ve eser içerisinde, kapağında kullanılan her türlü içeriğin

gerçek sahibi olduğunu ya da yasal mülkiyet haklarını elinde bulundurduğunu kabul etmektedir.

5.2. Yazar, yayınevine eserin içerisinde üçüncü şahısların kişilik haklarını zedeleyici suç unsuru

içeren içeriğin yer almadığını ve eserin yasal sorumluluğunun kendisine ait olduğunu taahhüt etmektedir. Eserin içeriği ile ilgili yasal sorunların ortaya çıkması durumunda tüm hukuki

sorumluluk yazara aittir.

5.4. Yazarın onay verdiği editasyon, mizanpaj ve kapak tasarım çalışmalarında baskıdan sonra

farkedilebilecek hukuki ve teknik hatalar yazar sorumluluğundadır.

5.3. Yazar sözleşmede belirtilen tüm hususları eksiksiz kabul etmektedir.

6. Uyuşmazlıkların Çözümü

6.1. Yazarın bu sözleşmede beyan ettiği ve yayınevinin e-posta ve internet site adreslerindeki

yazışmalar sözleşmede belirtilen hizmetlerin verilmesinde esas kabul edilecektir.

6.2. Sözleşmede tarafların beyan ettiği iletişim bilgileri dikkate alınacaktır. Taraflar değişiklikleri

yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

6.3. İletişim eksikliğı veya aksaklığına sebep vermemek maksadıyla yalnızca bu sözleşmede

beyan edilen e-posta adresleri ve SMS yazışmaları üzerinden yazılı yapılan iletişim geçerli sayılacaktır. (Telefon

görüşmesi, whatsapp veya diğer uygulamalardan yapılacak iletişim hukuken geçersiz

sayılacağından tüm iletişimin e-posta veya SMS üzerinden yapılması önem arz etmektedir.)

6.4. İşbu sözleşmedeki hususlardan doğabilecek uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra

Müdürlükleri yetkilidir.

7. Hizmet Detayları

7.1. Yazarın Kişisel Bilgileri

Adı, Soyadı:

T.C. Kimlik Numarası:

Doğum Tarihi:

Telefon Numarası:

E-posta Adresi:

Banka Adı:

Banka Hesap Adı :

IBAN Numarası :

İkametgah Adresi:

7.2. Eserin Teknik Detayları

Eserin Adı:

Eser Alt Başlık:

Yazar Mahlası:

Eser Boyutu:

İç Kağıt Türü:

İç Kağıt Gramaj:

İç Kağıt Renk:

Kapak Kağıt Türü:

Kapak Kağıt Gramaj:

Kapak Kağıdı Renk:

Cilt Türü:

Genel Font:

Asgari Punto:

7.3. Hizmet Detayları

Yazar Paneli:Yok

Redaksiyon Hizmeti :Var

Son Okuma Hizmeti:Var

Mizanpaj Tasarımı :Var

Kapak Tasarımı:Var

ISBN :Var

Bandrol:Var

(yazar kendisine verilecek kitaplardan fazlasını talep ederse kitap satış bedelini ödemek zorundadır.)

Yazara Ödenecek Telif Oranı: İlk kitap için %10, ikinci kitap için %15, üçüncü kitap için ise %20'dir.

7.4 Yazardan kitap için herhangi bir ücret talep edilmez. Kültür bakanlığı/telif hakları genel

müdürlüğüne bandrol için gerekli tutarı yazar öder veya yayınevine gereken miktarı gönderir, yayınevi yazar adına gerekli ödemeleri yapar.
7.5.Yayınevi Bilgileri

Ticari Ünvan:AGNES BASIM YAYIN REKLAM OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İşletme Türü: ŞİRKET ÜZERİNE KURULU İŞLETME

Vergi Dairesi/Numarası:0091600117

Yayıncı Sertifikası: Kültür Bakanlığı /52588

Ticaret Odası/Numarası: 465534

Banka Bilgileri: GARANTİ BANKASI

Banka Hesap Adı: Vadesiz Mevduat

Banka Hesap Numarası: 420/6291538

Banka IBAN Numarası: TR30 0006 2000 4200 0006 2915 38

Telefon No: 05536968091

E-posta Adresi:Agnesyayimcilikeditor@gmail.com

İnternet Sitesi: www.agnesyayimcilik.com

İşletme Adresi: ZÜBEYDE HANIM MAHALLESİ KAZIM KARABEKİR CADDESİ ÖRNEK HAN SİTESİ
NO: 27 İÇ KAPI NO:67

ALTINDAĞ ANKARA

8. Son Hüküm iş bu sözleşmenin geçerlilik süresi imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıldır. Yazar,

5(beş) yıl içinde yayınevinden 3(üç) kitap çıkaracağını garanti eder. Sözleşmenin bitiş tarihinden

önce taraflardan birinin veya ikisinin sözleşmeyi feshetmesi halinde, yayınevi basılmış kitabın

satış izni alınan adedince satış yapmaya devam eder, alınan basım ödemeler yazara iade edilmez.

Basılmamış olan kitabın ise çalışmaları durdurulur ve basım gerçekleşmez, yazardan alınan

ödemeler o ana kadar yapılan çalışmaların gideri olarak faiziyle faturalandırılır ve iade edilmez

8.1 (SEKİZ) ana maddeden oluşan işbu sözleşme 18/10/2021 tarihinde her iki tarafça okunarak 2

(iki) nüsha olarak imzalanmıştır.


Yazar:                 Yayınevi genel müdürü:
İmza:                    İmza:
Tarih:   /   /
”twitter_icon” ”twitter_icon” ”twitter_icon”